ESKİŞEHİR KÜLLÜOBA’DA İLK TUNÇ ÇAĞ III’DEN ORTA TUNÇ’A GEÇİŞ EVRESİNE AİT İKİ ADAK ÇUKURU

Can Yümni GÜNDEM

Özet


Bu çalışmada, Küllüoba kazılarında tespit edilmiş ve İTÇ III’den Orta Tunç’a Geçiş Evresine tarihlenen iki çukurun içinde bulunmuş olan hayvan kemiklerinin Arkeozoolojik açıdan incelemeleri paylaşılmıştır. Bir çukur içinden tam bir koyun ve diğerinde de tam bir domuz iskeletleri anatomik bütünlüğü bozulmamış bir şekilde gün ışığına çıkarılmıştır. Her çukurun da silo yapıları ile ilintisi bulunmaktadır. Koyun ve domuz yaklaşık bir yaşlarındadır; bu da bize koyunun Mayıs aylarında öldürülüp çukura konduğunu göstermektedir. Küllüoba’daki bu iki adak çukurlarının bereket kavramı ile alakalı olduğunu düşünülürken; Anadolu’daki birçok adak çukurları, anma amaçlı, ölü gömme ritüelleri veya yeraltı tanrıları ile ilintilidir.

Anahtar Kelimeler: Küllüoba, Bronz Çağı, Adak Çukuru, Anadolu, Ritüel


Anahtar Kelimeler


Küllüoba; Bronz Çağı; Adak Çukuru; Anadolu; Ritüel

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar2020.27.005

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.