SİNOPE’DEN ATTİKA ETKİLİ İON BAŞLIKLARI

Nazlı YILDIRIM

Özet


Bu çalışmada Sinope Antik Kenti ve çevresinde tespit edilmiş olan, Attika etkili üç İon başlığı incelenmiştir. Bu başlıkların sahip oldukları uygulamalar Attika Bölgesi’nden özellikle Atina ve Sinope arasındaki kültürler arası etkileşimin somut izleri olarak değerlendirilebilir. Başlıkta bir yüzün kabartma diğer yüzün boyama tekniği ile yapılması; ekinus köşelerinde dairesel, düz bir işleme alanı oluşturulması; bezemesiz pulvinuslar ve düz bantlar şeklinde düzenlenmiş balteuslar gibi uygulamalar başlıklardaki söz konusu Attika etkilerini yansıtmaktadır. Bu uygulamalar ayrıca kentte dönemin popüler mimari uygulamalarını ve bezemelerini bilerekuygulayabilen, yerel bir atölyenin varlığı konusunda da önemli ipuçlarını barındırmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Paphlagonia, Sinope, İon Başlığı, Mimari Bezeme, Attika, Atina

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2019.25.009

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.