BÜKLÜKALE’NİN HİTİTLER DÖNEMİNDEKİ ADI ÜZERİNE YENİ BİR DEĞERLENDİRME

Özlem SİR GAVAZ

Özet


Kırıkkale İli, Karakeçili İlçesi’ne bağlı ve Ankara’nın yaklaşık 100 km güneydoğusunda bulunan Büklükale’nin lokalizasyonu, Hititler Dönemi Anadolu’nun tarihi coğrafyası açısından son derece önemlidir. Hititler Döneminde, Batı Anadolu’da bulunan yerel krallıklara karşı anahtar bir konumda yer aldığını düşündüğümüz şehirde yapılan arkeolojik kazılar, şehrin Asur Ticaret Kolonileri döneminde de aktif rol oynadığını göstermektedir. Büklükale’nin stratejik ve jeopolitik önemi, Hititler döneminde de Hitit-Batı Anadolu ilişkilerinde istasyon bir şehir, hatta belki de çevresindeki yerleşimlerle birlikte düşünüldüğünde bir askeri üs ya da bir eyaletin merkezi konumundaolabileceğine işaret etmektedir. Kızılırmak’ın en dar kısmında konumlandırılmış şehir, Erken Tunç Çağı’ndan Osmanlı Dönemi’ne kadar iskân görmüş ve her dönem doğu-batı geçiş noktasının üzerinde adeta doğal bir köprü görevi üstlenmiştir. Kazılar sırasında açığa çıkarılan Hititçe çivi yazılı tablet fragmanları ve hiyeroglifli bullalar da Büklükale’nin önemli bir merkez olduğuna dair görüşümüzü kuvvetlendirmektedir.

 

Bu çalışmada, hem Asur Ticaret Kolonileri Dönemi hakkında ayrıntılı bilgi edindiğimiz yayınlanmış Kültepe metinleri, hem de Hititçe metinler taranacaktır. Hitit döneminde Büklükale ve bulunduğu bölgenin coğrafyası hakkında ayrıntılı bilgi sağlanacaktır. Ayrıca çalışmada, Büklükale’de yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen arkeolojik ve filolojik verilerin irdelenmesi ve daha önce yapılmış önerilerin de göz önünde bulundurulmasıyla, Büklükale’nin Hititler dönemindeki ismine dair lokalizasyon teklifleri paylaşılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Hititler, Büklükale, Hititler Dönemi Anadolu, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Šalatiwar/Šalatuwar

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2019.25.006

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.