MÖ 7. BİNYILDA TEPECİK-ÇİFTLİK HÖYÜK’TE HAYVAN EKONOMİSİ’NİN GELİŞİMİ VE EVCİL SIĞIRIN İÇ ANADOLU PLATOSU’NDA ORTAYA ÇIKIŞI

Can Yümni GÜNDEM

Özet


İç Anadolu Platosu’nun güneydoğusunda bulunan Tepecik-Çiftlik Höyük, bölgedeki çok dönemli yerlerden biri olduğu için çok önemlidir. Devam eden kazılar bize höyükte yerleşimlerin Erken Neolitik ile Geç Roma/Bizans dönemleri arasında olduğunugöstermektedir. Bu çalışma, 16K derin açmasından ve VII. ile V. Tabakalar arasından çıkarılmış (MÖ. 7000-6350) erken Neolitikdönemlere tarihlenen hayvan kemiklerinin arkeozoolojik araştırmalarının sonuçlarını tanıtmakta ve yorumlamaktadır. VII. ile VI./V. Tabakalar arasındaki hayvan kemiklerinin analizleri  bize Tepecik-Çiftlik Höyük’te hayvana dayalı ekonominin keskin değişimlerin ilk kanıtını sunar; bu da artık evcil sığırların Tepecik-Çiftlik beslenmesidir.


Anahtar Kelimeler


Tepecik-Çiftlik, Arkeozooloji, Neolitik, Geçim Ekonomisi, Sığır, Keçi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2019.25.002

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.