BİR KENTE İSİM VEREN KRALİÇE AMASTRİS VE YÖNETİCİ KÜLTÜ

Fatma BAĞDATLI ÇAM

Özet


Paphlagonia Bölgesi’nde Hellenistik Dönemde bir kraliçe tarafından yeniden kurulan ve onun adını taşıyan Amastris kentinin kuruluş dönemlerine ait en önemli kanıt durumundaki sikkelerden yola çıkarak yönetici kültünün varlığı sorgulanmaktadır. Amastris sikkelerinin ön yüzündeki tiara giymiş baş kraliçenin kendisini betimlemekte, dinsel ve ırksal kökenine vurgu yapmaktadır. Arka yüzdeki Aphrodite Anahitis/Ourania betimi kraliçenin Grek ve Makedon yönünü temsil eder. Yönetici kültünün en önemli özelliği, krallıklara farklı halkları bir arada tutabilmek için birleştirici gücü sağlamasıdır. Kraliçenin bağımsız olarak yönettiği Tieion, Sesamos, Kromna ve Kytoros’un bir araya getirildiği Amastris kentini bir arada tutucu bir yönetici kültünün de varlığını kanıtlamaktadır. Ölümünün ardından da Amastris halkı tarafından heroize edilerek ktistes olarak onurlandırılmaktadır. Amastris’in Persli kökeni ve Makedon saray kültürüne dahil olması ile Büyük İskender’in yaratmaya çalıştığı Makedon-Pers yönetici elitinin imgelerini taşıyan ve yönetici kültü oluşturan ilk ve en iyi bassileia olmasıdır.


Anahtar Kelimeler


Paphlagonia, Amastris, Yönetici Kültü, Hellenistik, Ktistes, Bassileia

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2020.26.005

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.