KAUNOS DEMETER KUTSAL ALANI: MİMARİSİ VE İDENTİFİKASYONU

Mustafa BULBA

Özet


Kaunos Demeter Kutsal Alanı henüz 1970’li yıllarda tespit edilmiş ve bu alanda kurtarma kazıları yürütülmüştür. Ancak gerek çalışmaların tamamlanmaması, gerek malzemelerin tespitine yönelik herhangi bir çalışma yürütülmemesi nedeniyle 1992 yılına kadar alan üzerine herhangi bir arkeolojik ve bilimsel çalışma yapılmamıştır. Bu tarihten sonra tekrar kurtarma kazısı olarak başlatılan çalışmaların ilk aşaması bir TÜBİTAK projesi ile sonlandırılmıştır. Bu makale, bu kapsamda gerçekleştirilen kazılarla elde edilen sonuçların alanın mimarisi ve identifikasyonuna yönelik tespitleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Alan Kaunos’un Küçükkale olarak adlandırılan kısmında, bir teras üzerinde yer almaktadır. Terasın üzerinde büyük bir kiliseye ait kalıntılar görülürken daha erken evreye ait bir tapınağa yönelik ize rastlanmamıştır. Buraya batı taraftaki özenle yapılmış merdivenler yoluyla ulaşılmaktaydı. Alanda yapılan kazılar sonucu Kilise’nin iç bölümünün tamamen adakların atıklarıyla dolu olduğu tespit edilmiştir. Sayıca en büyük buluntu grubunu kandiller oluşturmakta olup onu terakota figürinler takip etmektedir. Ayrıca çok sayıda minyatür hydria ile kyhtraların yanında hayvan kemikleri de ele geçmiştir. Alan en parlak zamanını Hekatomnidler döneminde yaşamıştır.Anahtar Kelimeler


Kaunos, Demeter, Kilise, Terakota, Hydria, Hayvan Kemikleri, Kanallar

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2019.24.011

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.