PARİON ODEION’UNDAN BİR GEÇ ROMA DEFİNESİ

Vedat KELEŞ

Özet


Antik Parion Kenti, Troas Bölgesi’nin kuzeyinde, günümüzde Çanakkale ili Biga ilçesi sınırları içerisindeki, Kemer Köyü’nde yer almaktadır. Parion’un, Hadrianus Dönemi’nde, ikinci kez elde ettiği koloni statüsünden sonra, kentteki mimari faaliyetlerde hızlanma olduğu tahmin edilmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde Odeion’un MS 2. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. 2010 yılı kazı çalışmaları sırasında Odeion’un 1375-1435 plankareli açmasında,   249 adet Geç Roma Dönemi sikkesinden oluşan bir define bulunmuştur. Odeion definesi sikkelerinin imparatorlara göre dağılımına baktığımızda göze çarpan bir konu, sikkelerin Theodosius Hanedanlığı Dönemi’nde (MS 375-450) yoğunlaşmasıdır. Arcadius, Honorius ve II. Theodosius Dönemleri’ne ait çok sayıda örneğin bulunduğu define sikkeleri MS 3. yüzyılın ikinci yarısından MS 5. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanmaktadır. En erken MS 5. yüzyılın ilk yarısında kaybedildiği düşünülen Odeion definesinin, diğer arkeolojik kalıntılar ve buluntuların da yardımıyla yapının ilk kullanımının son evresini temsil eden sikkeler olduğunu söyleyebiliriz. Anahtar Kelimeler


Troas, Parion, Odeion, Geç Roma, Sikke

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2019.24.010

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.