BALIKESİR İLİNE BAĞLI HAVRAN VE BURHANİYE İLÇELERİNDE TESPİT EDİLEN KAYA ANITLARI

Aslı SAKA

Özet


Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Balıkesir il sınırları içerisinde kalan Edremit, Havran, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde 2013-2015 yılları arasında yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda değinilen dört ilçe arasında özellikle Havran ve Burhaniye ilçe sınırlarının doğusunda kaya kült alanlarının varlığı tespit edilmiştir. Kaya kült alanları iki ana grup altında değerlendirilebilir. İlk grup, kalabalık kitlelerin tapınmalarına olanak sağlayacak koşulda düzenlenen kompleks yapılardır. Değinilen yapılar havuz, niş, basamak, libasyon ya da ateş çukurları gibi kaya tapınımına atfedilen birçok farklı tapınım unsurunu bir arada barındırır. Kompleks yapılar özellikle yerleşim yerlerine ve su kaynaklarına yakınlıklarıyla dikkat çekmektedir. İkinci grup ise, yerleşim yerlerinin ve su kaynaklarının uzağında kalan coğrafi alanlarda tespit edilmiştir. İkinci grup kaya kült alanları basamaklardan ve basamakların sonunda platform ve idolden (?) oluşmaktadır. Özellikle Edremit Ovası’na doğudan ve güneydoğudan ulaşım rotaları üzerine yerleştirilen basamaklı ve platfromlu kaya kült alanları geniş kitlelerin tapınımına olanak sağlayacak büyüklükte anıtlar değildir. Yapılış amaçları dini ritüellerin yerine getirilmesinden çok hakimiyet sınırının belirlenmesi olmalıdır. Anahtar Kelimeler


Kaya Kült Alanı, Edremit Körfezi, Basamaklı Kaya Kült Alanı, Matar, Havran, Burhaniye.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2019.24.007

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.