KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE BULUNAN YAPI-ADAK ÇİVİLERİ

Ali ÖZCAN

Özet


Adak çivisi üretme geleneği Mezopotamya’da pişmiş topraktan örneklerle başlamıştır. Yakın Doğu’da ele geçen adak çivilerinin yapıların temelleri ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Üst kısmı insan alt kısmı çivi biçimli adak çivileri Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’da ele geçmiş çok sayıda örnekten tanınmaktadır. Konya Müze Müdürlüğü’ne bağlı Arkeoloji Müzesi envanterine satın alma yoluyla kazandırılmış Hitit dönemi 14 bronz adak çivisi bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Eserleri müzeye getiren kişi eserlerin nereden geldiğine dair her hangi bir bilgi vermediği için müze kayıtlarında buluntu yerleri hakkında yeterli bilgi yoktur. Eserler in situ konumunda ele geçmedikleri için buluntu yerleri hakkında yorum yapmak güçtür. Adak çivilerinin tanıtımları, in-situ eserler ve bu güne kadar ele geçen adak çivileri ile benzerlikleri dikkate alınarak tarihlendirmeleri yapılmıştır. Çalışmamızda Hitit arşivinde bulunan yapı ritüellerini konu edinen çivi yazılı metinlerin tarihlendirmeleri, içerikleri, adak çivisi ile ilgili yapı ritüeli metinlerine yer verilmiştir. Anadolu’da ele geçen adak çivileri, tarihlendirilmeleri ile çivi yazılı metinlerden elde ettiğimiz bilgiler karşılaştırılarak Anadolu’daki yapıların temellerinin altına adak çivisi saplama geleneğinin kronolojisi ve gelişimi hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler


Hitit, Adak, Çivi, Bronz, Hatti, Hurri

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2019.24.005

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.