AFYONKARAHİSAR YÜZEY ARAŞTIRMALARI VE KÜÇÜK ÇATALTEPE, ABLAK HÖYÜK’TEN ANADOLU HİYEROGLİF YAZILI MÜHÜR BASKILARI

Özdemir KOÇAK

Özet


Afyonkarahisar yüzey araştırmaları 2014 ve 2018 yıllarında Dinar-Çölovası ve İl Merkezi ile İhsaniye çevresinde yürütülmüştür. Çölovası kesiminde yoğun MÖ 2. binyıl yerleşmelerine rastlanmıştır. Afyonkarahisar İl merkezi ve İhsaniye arasındaki bölgede de yine söz konusu dönemi temsil eden höyükler görülür. Bu makalede, Küçük Çataltepe ve Ablak Höyük yerleşmelerinin MÖ 2. binyıl iskânıyla ilişkili seramik buluntular, hilal biçimli ağırlıklar, Anadolu Hiyeroglif Yazılı mühür baskılı bir küp parçası ve en önemlisi Anadolu hiyeroglif yazılı baskılı bir bullanın tanıtımı yapılacaktır.

Küçük Çataltepe Mühür Baskısı: 2014 yılında Afyonkarahisar Yüzey Araştırması sırasında Küçük Çataltepe’de ‘ofis mührü’ baskılı bir çömlek parçası bulunmuştur. Bu mühür baskısının üç farklı yorumu şu şeklide önerilmiştir: 1) MAGNUS.DOMUS.PITHOS, ‘sarayın deposu’, 2) MAGNUS.DOMUS PITHOS, ‘Sarayın Pithosu’ 3) MAGNUS.DOMUS PITHOS, ‘Sarayın Pithos (Adamı)’. Mühür MÖ 13. yüzyıla tarihlendirilebilir. 

Ablak Höyük Bulla: 2018 yılında Afyonkarahisar Yüzey Araştırması sırasında Ablak Höyük’te mühür baskılı konik bir bir bulla bulunmuştur. Orta alandaki hiyeroglif işaretler URBS-tà-na ya da URBS.TÀ-na, REX.FILIA, okunuşu ‘URBS-tana / Happirada(n)na ya da TA/DA…-na, prenses’. Mühür MÖ 14. yüzyıl sonu - MÖ 13. yüzyılın başı arasına tarihlendirilebilir.

Bu çalışmadaki amacımız bu iki höyüğün, bulundukları bölgelerde MÖ 2. binyıldaki statülerini elde edilen bu bulgular, harita çalışmaları ve coğrafi verilerle birlikte değerlendirmektir.


Anahtar Kelimeler


MÖ 2. Binyıl, Ablak Höyük, Küçük Çataltepe, Anadolu Hiyeroglif Yazılı Mühür Baskıları, Seramik

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2019.24.003

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.