MAYDOS KİLİSETEPE HÖYÜĞÜ GEÇ TUNÇ ÇAĞI BEZEMELİ DUVAR KAPLAMALARI

Meral BAŞARAN MUTLU

Özet


Çanakkale Boğazı’nın Avrupa yakası kıyısında yer alan Maydos Kilisetepe Höyüğü’nün V. tabakasına ait yapılarda 169 adet kilden bezemeli duvar kaplama parçası veya daha önce kullanılan adıyla rölyefli kerpiç parçası ele geçmiştir. Kaplamaların büyük bir çoğunluğu tek bir yapıda bulunmuştur. Söz konusu yapı Batı Anadolu mimari teknikleri ile inşa edilmiştir. Ancak kaplamaların benzerleri MÖ 2. binyılda Anadolu kültürlerinde görülmez. Benzer uygulamalara Makedonya’dan Orta Avrupa’ya uzanan akarsu ve kara ağları boyunca rastlanmaktadır. Bununla birlikte V. tabakada tespit edilen Anadolu kültürüne yabancı bazı seramik ve küçük buluntular, MÖ 2. binyıl tabakaları arasında kültürlerarası iletişimin en yoğun bu dönemde yaşandığını göstermektedir. Anahtar Kelimeler


MÖ 2. Binyıl, Bezemeli Mimari Kaplamalar, Özel İşlevli Yapı, Çanakkale Boğazı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2019.24.002

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.