İVRİZ KÖYÜ’NDE TOPLUM ARKEOLOJİSİ İÇİN BİR GİRİŞİM: KIRSAL KALKINMA VE MİRAS KORUMA SÜRECİNDE ARKEOLOJİK MİRASIN ROLÜ

Çiğdem MANER, Aliye MENTEŞ

Özet


2013 yılından bu yana, Konya ilinin güneydoğu ilçelerinde arkeolojik yüzey araştırma projesi, İvriz’de çevre
düzenlemesi, kamu ve toplum arkeolojisi ve kırsal kalkınma projelerinin geliştirilmesine öncülük etmektedir. Bu bahsi
geçen projelerin gerekliliği, somut ve somut olmayan kültürel mirasa yönelik büyük tehditler ile karşılaşılmasından
kaynaklanmaktadır.
Bu makale kapsamında, İvriz köyü ve kültürel peyzajı üzerinde durularak devam eden toplum arkeolojisi ve
kırsal kalkınma projelerinin güncel aşaması tartışılmaktadır. Amaç, İvriz’in somut ve somut olmayan kültürel
mirasını gözden geçirmek ve vurgulamak, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınması için bulunan tehdit ve sınırları
anlamaktır. Bir takım önemli sorunlar olsa da, miras alanlarının korunması ve bölgenin genel kırsal kalkınması
için sürdürülebilir turizm zengin potansiyeller barındırmaktadır. Arkeolojik mirasın varlığının ve acil koruma
ihtiyacının olması, bölgenin daha geniş çapta kalkınmasını ve sürdürülebilir gelişimini tetiklediğini vurgulamak da
önemlidir. Şu anda süreç, bunların birbirine bağlı olduğunu ve yerel toplumun katılımının çok önemli olduğunu,
hassas ve bütüncül yönetim yaklaşımları gerektirdiğini göstermektedir.
Bu çalışma, büyük oranda nitel araştırmaları kapsamakta, olayların ve tüm sürecin uzun süreli gözlemlenmesi ve
devlet/yerel yönetim ve diğer paydaşlarla yapılan resmi toplantıların oluşturduğu veriler ile ve ayrıca yerel halkın
gözünden de konuları anlamak açısından katılımcı gözlemler ve görüşmeler yoluyla incelenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Kamusal Arkeoloji, Toplum Arkeolojisi, Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras, Sürdürülebilir Turizm, Kırsal Kalkınma, İvriz, Hitit

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.23.012

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.