YENİ DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA MENDERES MAGNESIASI KURULUŞ MİTOSU (KTISIS) VE LEUKIPPOS (KTISTES) HEYKELİ

Görkem KÖKDEMİR

Özet


1890-1893 yıllarında yapılan kazılarda; Menderes Magnasiası’nın, Thessalia’da yer alan ana kent Magnesia ile
ilişkisi, Magnetlerin Girit Adası’ndaki kısa süreli yerleşimleri ve ardından oradan Anadolu’ya göç edişlerine yönelik
olan kuruluş mitosunun (ktisis) ve kurucu kahramanı Leukippos’un (ktistes) anlatıldığı önemli bir yazıt ortaya
çıkartılmıştır. Antik kaynaklarda da, yazıtta konu edilen göç ve kentin kuruluşu ile ilgili olarak tamamlayıcıyı
bilgilere ulaşmak mümkündür. Hatta Magnesia kent sikkeleri üzerinde bulunan ve kentin kuruluş mitosu ve
kurucu kahramanına ait olan farklı betimlemeleri yansıtan görseller ve bugüne kadar bu konu kapsamında
değerlendirilmemiş, Magnesia heykelleri üzerindeki bazı detaylar tamamlayıcı olan arkeolojik kanıtlar arasındadır.
Bu kapsamda, bu çalışma içerisinde Homeros’un Iliad anlatısında adları geçen ve Thessalialı bir halk olan
Magnetlerin, Thessalia’dan, Girit’e oradan da Anadolu kıyılarına kadar uzanan göç hareketleri ve Batı Anadolu’da
Delphi Apollonu’nun kehaneti ile birlikte kurulan yeni kentin kuruluş hikâyesi ve kurucu kahramanı Leukippos
tarihsel, epigrafik ve arkeolojik verilerle birlikte irdelenmeye çalışılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Magnesia, Ktisis, Apollon, Girit, Thessalia, Leukippos

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.23.009

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.