JAFAR ABAD VE TU ALİ SOFLA KURGAN KAZILARINDA ELE GEÇEN HAYVAN KEMİK KALINTILARI, KUZEYBATI İRAN (2010 VE 2013 SEZONU)

Farshid İRAVANİ GHADİM, Saba BEİKZADEH

Özet


Mezarlardan ele geçen Arkeoloji veriler çok değerli bilgiler vermektedir. En önemlisi göçebe halkların bir çok
yönlerini aydınlatmaktadır. Avrasya Atlı Göçebe Savaşçılarının önemli mimarisi olan Kurgan mezarlarında
ele geçen Arkeolojik verilerin ışığında ise bu kavimin hakkındaki sosyal tabakalanmanın oluşumu ve nedenleri,
etnografya, ekonomi, kronoloji, ölü gömme gelenekleri, diyetsel çeşitlilik ve ilaveten bir çok karanlık nokta
aydınlatılmaktadı. Bu çalışmada Kuzey Batı Iran’da Araz Nehir kıyısının güne kısmında yer alan Jafar Abad ve Tu
Ali Sofla Kurganları’ndan ele geçen kemik buluntular üzerinde inceleme ve değerlendirme yapılacaktır. Ele geçen
kemik buluntuların araştırma sonucunda hayvan gömüleri ve hayvan’dan yapılmış eserler olarak iki gurub olarak
tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Avrasya Atlı Göçebe Savaşçıları, Kurgan, Hayvan Gömüleri, Kemik Eserler

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.23.006

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.