VOLKANİK ARAZİ ÜZERİNDE BÜTÜNLEŞİK ARKEOJEOFİZİKSEL ARAŞTIRMA: ALAGÖZ DAĞI’NDA BULUNAN KARMİR SAR TEPESİNİN DURUMU (ERMENİSTAN CUMHURİYETİ)

Harald von der OSTEN, Pavol HNILA, Alessandra GILIBERT, Arsen BOBOKHYAN

Özet


Bu makale, yüksek rakımlı volkanik bir arazide yapılan jeofiziksel araştırmalarla ilgili zorlukları ele almaktadır. Bu
çalışma örneği, Ermenistan’ın Alagöz Dağı’nda bulunan Karmir Sar tepesi üzerinedir. Karmir Sar’da sürdürülen
arkeolojik keşiflerin esas amacı, olağandışı miktarlardaki, vişap (“ejderha taşı”) olarak bilinen megalitik yapılar
da dâhil olmak üzere, arazi üzerinde bulunan tarih öncesi unsurları tespit etmek, bunların haritasını çıkarmak ve
yorumlamaktır. Bu makale, arkeolojik unsurları tespit etmemize olanak sağlamış jeomanyetik araştırmalar, jeoradar
araştırmaları ve hava fotoğraflarının resim tabanlı modellemeleri ile oluşturulan ortofotoların birleşiminden
meydana gelen çalışma biçimini ortaya koyar. Toplanan arkeolojik bilgiler, arazide yapılan kazılarla çapraz kontrole
tabi tutulmuştur ve alınan sonuçlar, arazi ve içeriği hakkında yepyeni bir anlayış kazanılmasına vesile olmuştur.

Anahtar Kelimeler


Güney Kafkaslar; Bronz Çağı; Yüksek İrtifa Arkeolojisi; Jeomanyetik Araştırma; Jeoradar; Fotogrametri

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.os.01.011

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.