MEZARLIKLARIN YAPISAL VE MEKANSAL NİTELİKLERİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELER: ERMENİSTAN SYUNIK BRONZ VE DEMİR ÇAĞ ÖRNEĞİ

Hayk AVETISYAN, Artak GNUNI, Henrik DANIELYAN, Arsen BOBOKHYAN

Özet


Elinizdeki çalışma, güney bölgelerinden (Syunik) hareketle Bronz ve Demir Çağı’nda Ermenistan’daki (yaklaşık
olarak MÖ 3. bin yıl ile 1. binin ilk yarısı) mezarlıkların mekansal dağılım ve yapısal özelliği ile ilgili problemleri ele
alır. Çok çeşitli doğal çevrelerde yer alan Ermenistan’ın bahsedilen döneme ait mezarlıkları, Güney Kafkasya ortak
kültürel kuşağında da görülebilen kendi iç yapısının özgünlüğünü ve dinamiklerini (mezarların mezarlıklardaki
lokasyonları, mezarlık merkezlerinin oluşumu ve mezarlık içindeki komplekslerle ilgili olarak) yansıtır.

Anahtar Kelimeler


Ermenistan; Syunik; Tunç Çağı; Demir Çağı;nTopografya; Mezarlıkların Yapısı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.os.01.010

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.