DEVRET HÖYÜK ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ VE MEZAR UYGULAMALARI

Atila TÜRKER, Ayşegül ŞARBAK, Mustafa Tolga ÇIRAK, Cahide Gizem TIRIL

Özet


Devret Höyük, boyutları itibariyle Anadolu’nun en küçük (50 x 60 x 12 m) höyüklerinden birisidir. 2013 yılında
gerçekleştirilen kurtarma kazılarında, yerleşim içinde, Erken Tunç Çağı’na tarihlenen 17 mezar ve dağılmış olanlarla
birlikte toplam 21 birey açığa çıkarılmıştır. Üçü küp mezar, diğerleri basit toprak mezardır. Bulunan toplam 36
mezar armağanının çoğunluğu madeni eserdir. Bulunan pişmiş toprak kaplar ise madeni örneklerin taklitleridirler.
Bu armağanlar döneminin bölgesel karakterini yansıtmakla beraber, Anadolu’nun erken geleneğinden süre gelen
güçlü etkilerini de bünyesinde taşır. Definlerin yerleşime dağılımları ve armağanların niteliği, bireyler arasında
sosyo-ekonomik açıdan belirgin bir sınıflaşmanın oluşmadığını gösterir. Mezarların yön birliği ve gömü pozisyonu
gibi özellikleri, belirgin bir yöntemin bilinçli uygulandığını kanıtlar. Ölülerin yaş ve cinsiyet dağılımları eşit
orandadır. İki bireyde görülen anemi dışında, toplumun genel olarak sağlıklı olduğu, tahıl ağırlıklı beslendikleri
paleoantropolojik analizlerle anlaşılmıştır. Buluntuların karşılaştırılması Devret Mezarları’nın Erken Tunç Çağı II
Sonu ile ağırlıklı olarak Erken Tunç Çağı III’e tarihlenebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Amasya; Devret Höyük; Ölü Gömme Gelenekleri; Erken Tunç Çağı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.os.01.007

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.