GÜRCİSTAN SHIDA KARTLI BÖLGESİNDE GEÇ KALKOLİTİK VE İLK TUNÇ ÇAĞ ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ

Elena ROVA

Özet


Makalede Gürcistan Shida Kartli bölgesinde Geç Kalkolitik Dönem’den İlk Tunç Çağı’nın sonuna değin ölü gömme
geleneklerinin gelişimi, özellikle Kura-Aras ve daha sonraki Erken Kurgan Dönemi (Martqopi, Bedeni) kültürleri
çerçevesinde incelenmiştir. “Georgian-Italian Shida Kartli Archaeological Project” çatısı altında gerçekleştirilmiş
olan son bir revizyonunun ışığındaki bulgular ve komşu bölgeler Güney Kafkasya ve Türkiye Yukarı Fırat Havzası’ndaki
çağdaşlarıyla karşılaştırarak özetlenmiştir. Karşılaştırmalar ve farklılıklar, kurganların yayılımına özel bir dikkat
göstererek MÖ 4-3. binyıllarda bölgelerarası ilişkilerin tarihi gelişiminin genel çatısı altında belirtilmiş ve analiz
edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Mezarlıklar, Mezarlar, Shida Kartli Bölgesi, Kura-Araxes Kültürü, Bedeni Kültürü; Martqopi Kültürü; Early Kurgan Dönemi; Geç Kalkolitik Dönem; İlk Tunç Çağ

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.os.01.003

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.