ERKEN DEMİR ÇAĞ MEZARLARI IŞIĞINDA VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA STATÜ VE VARSILLIK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Aylin Ü ERDEM

Özet


Arkeolojik veriler ve yazılı kaynaklar, Erken Demir Çağ’da Doğu Anadolu’nun sosyo-politik yapısında bazı
değişimlerin yaşandığına işaret eder. Kalelerin ortaya çıkışı ve aşiretler arası çekişmeler, Erken Demir Çağ
nüfusunda statü ve zenginliğin ortaya çıkmaya başladığını kanıtlar. Ancak bu değişimin mezarlardaki yansıması,
şimdiye kadar herhangi bir yönetici veya özel kişiye ait bir mezar bulunmadığı için çok net değildir. Dolayısıyla,
Erken Demir Çağ mezarlarından elde edilen veriler, statü ve zenginlik göstergesi açısından tek başına yeterli
değildir. Ancak bu veriler, diğerleriyle bir bütün olarak ele alınırsa, mezarlar içindeki demir ve bronz objeler statü
ve varsıllığın bir yansıması olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler


Erken Demir Çağ; Gömü Gelenekleri; Van Gölü Havzası

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.os.01.002

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.