Deepwater Archaeology of the Black Sea

Fredric T. HIEBERT, Robert D, BALLARD, Dwight F. COLEMAN, Cheryl WARD, Francesco TORRE, Naomi MILLER, William WOODS

Özet


Türkiye'nin kuzey kıyıları boyunca, Karadeniz'de Boğaz'ın doğusundan Sinop limanına kadar olan bölgede büyük bir araştırma yürütülmüştür. Bu araştırmanın üç ana amacı vardı: ilk olarak Karadeniz'in sularla dolmasından önce, yani 7 500 yıl önce, araştırmacılarca yörede varolduğu öngörülen yerleşme yerlerine ait verilerin araştırılması: ikinci olarak açık deniz gemi rota yollarının saptanması ve üçüncü olarak da Karadeniz'in oksijensiz dip sularında eski ahşap gemi kalıntılarını bulmaktır. Bu araştırmada kullanılan aygıtlar kademe dizinli yan taramalı sonar, yedek kızak ve uzaktan kumandalı küçük dalma aracıdır (ROV), Karadeniz'de, öngörülen su taşkınından önceye ait olasılıklı bir yerleşme yeri ve üç adet gemi batığı 100 m derinlikte saptanmıştır. Bir diğer batık 324 m derinlikte oksijensiz seviyede bulunmuştur. Bu oksijensiz tabakadaki batık tüm halde son derecede iyi korunmuş halde ve M.S. 450 yılına yani Bizans Devrine aittir.


Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2002.0006

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.