Chalcolithic Marble Working at Kulaksızlar in Western Anatolia

Turan TAKAOĞLU

Özet


Bu çalışma Kalkolitik dönem Batı Anadolu'da bugünkü Akhisar yakınlarında mermer heykelcik ve kap üretimi üzerine yoğunlaşan Kulaksızlar üretiminin teknolojik ve sosyo­ekonomik yünlerini inceler ve şehircilik öncesi köy topluluklarının el sanatlarında uzmanlaşıp bundan ekonomik ve sosyal kazanç sağlayabileceğini gösterir. Bu da Batı Anadolu halklarının Kalkolitik dönemde yalnızca tarım ve hayvancılığa dayalı basit bir sosyo­ekonomik düzene sahip olmadığını, bunun aksine bu dönemde gelişkin bir üretim ve ticaret sisteminin bölgede var olduğunu ortaya koymaktadır. Gediz Nehri havzası üzerinde böylesine gelişkin bir üretim sisteminin ortaya çıkması bölgenin doğu ve batı arası kültürel iletişim ağı içinde etken rol oynadığı savını da desteklemektedir.


Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2002.0005

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.