Bemerkungen zum frühen Tierstil zwischen Kuban, Indus und Enisej

Hermann PARZINGER

Özet


Makalede, Avrasya, step kuşağının değişik yörelerinde ortaya çıkan, en eski İskit hayvan betim­leme sanatı ve maddi kalıntıları, özellikle kuzey Pakistan'da Karakurum ve güney Sibirya'da Tuva bölgelerinde gerçekleştirilen ve yeni sonuçlara götüren araştırmaların ışığı altında ele alınmak­tadır. Konu, atlı göçerleri yansıtan buluntular açısından, Anadolu arkeolojisini de yakından ilgilendirmektedir. Arzan kurgan nekropollerinde, son yıllarda gerçekleştirilen, Alman-Rus kazılan, güney Sibirya Erken İskit buluntularının kökeni ve tarihlendirilmeleri sorununa da yeni bakış açılan getirmiştir.


Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2002.0003

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.