SUNU

Pror. Dr. Şevket DÖNMEZ

Özet


Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi TÜBA-AR, 22. Sayısı ile birlikte 2018 yılının ilk cildini yayınlamış bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Kızılırmak Havzası ve Kuzey-Orta Anadolu kültürlerini tanımlayan yazıların yer aldığı 22. Sayı, Demir Çağı ile ilgili makaleler konusunda da zengin bir içeriğe sahiptir. Öntarih Dönemi (Protohistorya) ile başlayan Anadolu’nun tarihsel sürecinde Hattiler ile karakterize olan Kızılırmak Havzası ve Kuzey-Orta Anadolu’da sonraki dönemlerde Asur (Assur) Ticaret Kolonileri, Eski Hitit Krallığı, Hitit Büyük Krallığı, Karanlık Çağ, Phryg Krallığı ve Tabal Kent Devletleri ile Akhaimenid İmparatorluğu dönemlerini yaşanmıştır. Kızılırmak Havzası toplumları bilinen tarihin hiçbir döneminde Batı kültürlerine yakın olmamışlar, Batıdan gelen kültürel etkileri samimi olarak benimsememişlerdir. Bölge Assur Ticaret Kolonileri Çağı’ndan itibaren (MÖ 1950) yüzünü daima doğuya çevirmiştir. Hitit egemenliğinde bile bu özelliğini koruyan bölge, Demir Çağı’nda Phryg kültürü etkisine girse de, Tabal, Kašku, Tuhana ve Malidiya krallıklarıyla Doğu ile olan ilişkilerini kesintisiz olarak sürdürmüştür. Bu durum Akhaimenid İmparatorluğu Dönemi’nde de devam etmiştir. Bu arkeolojik ve tarihsel gerçeklikler 22. Sayıdaki makalelerin ortak noktası olarak belirmektedir. 22. Sayımızı nitelikli bir şekilde yayınlamamızda büyük emeği olan TÜBA Başkanı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar ile Editör, Yayın ve Danışma kurullarındaki değerli hocalarıma ve meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 22. Sayının teknik ve bürokratik işlerini başarı ile tamamlayan Asiye Komut, Fatih Akın Özdemir ve Cansu Aktaş’a çok teşekkür ederim. Bizans ve Osmanlı arkeolojisi ile sanat tarihi konularında çok değerli eserler kaleme almış olan kıymetli hocamız Prof. Dr. Semavi Eyice’yi kısa bir süre önce kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Arkeolojik kazıların sonsuza kadar devam etmesi dileği ile.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.