ANTİK CAM FIRINLARI VE ANADOLU ÖRNEKLERİ

Emre TAŞTEMÜR

Özet


Cama istenilen şekli vermek için camın eriyik halde olması ve uzun süreler gerekli ısıyı muhafaza etmesi gerekmektedir. İşte bu gereksinimlerden dolayı cam ustaları günümüze kadar pek değişmeyen formlarda cam fırınları oluşturmuşlardır. En erken cam fırını Türkiye sınırları içerisinde yer alan Hatay ili Alalah Tel-Açana Höyüğü kazılarında (MÖ 15 - 14. yüzyıl) saptanmakta, bundan yüzyıl sonra ise Mısır’da Tel Amarna’da üretime ait kalıntılar bulunmaktadır. Anadolu topraklarında Arkaik ve Klasik dönemler boyunca başlayan cam üretimi Roma ve Bizans Dönemlerinde ise zirveye ulaşmıştır. Çalışmada Ephesos, Allianoi, Metropolis, Tralleis, Tarsus, Nysa, Antiochia Ad Cragum, Sardis, Troia, Kaunos, Aphrodisias, Labraunda, Sagalassos, Side, Ayasuluk Tepesi (St. Jean Kilisesi Kazısı), Elaiussa Sebaste, Arykanda, Side, Laodikeia, Hierapolis, Constantinopolis kentlerinin birkaçında in situ cam fırınları ile fırın kalıntısı olmamasına rağmen pota, külçe parçaları ile cam cüruflarının ele geçmesinden dolayı üretimin olduğu düşünülen kentler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler


Cam Fırınları, Cam Üretimi, Batı Anadolu, Cam Kaplar, Üretim Artıkları

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.22.012

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.