OLUZ HÖYÜK’TE HAOMA KÜLTÜRÜNÜN İLK DEĞERLENDİRMESİ

Mona SOBA

Özet


Oluz Höyük’ün Anadolu Demir Çağı arkeolojisi ve antik tarihinde bugüne değin rastlanılmamış birtakım bulguları muhafaza etmekte olduğunu farketmemizi sağlamıştır. 2B ve 2A Mimari Tabakaları’nda (MÖ 425-200) yerel Anadolu kültürüne yabancı Akhaimenid (Pers) ögelerinin saptanması ile kazı stratejisinde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik sonucu 2B ve 2A Mimari Tabakaları’nda yoğunlaşan çalışmalarında açığa çıkmaya başlayan bulgular, Oluz Höyük Geç Demir Çağı’nı karakterize eden Akhaimenid kültürünün dinsel, askeri ve arkeoetnisite temelinde Anadolu’nun tarihsel sürecine ciddi etkiler yapmış olduğuna işaret etmeye başlamıştır.Antik İran’da ortaya çıkan dini törenler ve bunların sürekliliği ile ilgili olarak bunları birbiri ile karşılaştırmamız ve gözden geçirmemiz önem taşımaktadır. Zerdüşt Dini törenleri için önem taşıyan materyallerden biri de Haoma’dır. Bu makalede Haoma kullanımı, Oluz Höyük ve çevresinden elde edilmiş arkeolojik bulgular ışığında ele alınmış ve incelenmiştir

Anahtar Kelimeler


Haoma, Zerdüştlük, Ayin, Havan, Efedra, Peganum Harmala, Oluz Höyük

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.22.009

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.