TOPADA YAZITINA FARKLI BİR BAKIŞ: GEÇ HİTİT DÖNEMİNDE ORTA ANADOLU’DA GÜÇ DENGELERİ

S. Yücel ŞENYURT, Atakan AKÇAY

Özet


Bu çalışmada öncelikle Tabal kralı Wasusarma tarafından yazdırılan, Nevşehir-Acıgöl’deki TOPADA yazıtı için yeni bir tarihlendirme önerisi ve farklı bir tarihsel süreç sunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda TOPADA yazıtından elde edilebilen veriler dönemin diğer yazılı kaynakları ve bu dönemle ilişkili arkeolojik araştırmalar ile birlikte değerlendirilmiştir. Daha çok MÖ 8. yüzyılın son otuz yılı ile ilişkili olan bu tarihsel süreç, Kızılırmak Havzası’ndan Toroslar’a kadar uzanan geniş coğrafi bölgede, Asur, Urartu, Muški ve Kimmer gibi siyasi aktörler etrafında şekillenmiştir. Bu çalışmada Tabal coğrafyası içerisindeki bu devamlılıklar ve değişimler üzerine yeni önerilerde de bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Tabal, Parzuta, Bit-Burutaš, Wasusarma, Geç Hitit Dönemi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.22.006

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.