KARADENİZ EREĞLİ MÜZESİ’NDEKİ HERAKLEIA PONTIKE YAZITLARINA DÜZELTME VE EKLEMELER

Bülent ÖZTÜRK

Özet


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü’nün izniyle Müze’de bulunan Hellence & Latince yazıtlı eserleri bir corpus altında toplamak üzere başlattığımız proje dahilinde, kayıt altına aldığımız yazıtlardan 27’sini daha önce altı makale halinde yayımlamıştık.
Bu makalede ise bugün Karadeniz Ereğli Müzesi’nde sergilenen; Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunmuş; Herakleia Pontike antik kentine ait, Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihli daha önce yayımlanmış dört Hellence yazıt için metinsel düzeltmeler (corrigenda) ve eklemeler (addenda) sunulmaktadır. Bu düzeltmeler ve eklemeler sonucunda Hellence yazıtların Türkçe çevirilerinin son hali şöyle olmalıdır: 1. Teimokrates torunu Severus kızı Severa, kentin eponymos basileia memuriyetini tekrar en üstün şekilde yürütmüş, filozof Iulius Pythagoras’ın mükemmel kızı (I)ulia Pythias’ı ........için? (onurlandırdı); 2. Ksenokrates oğlu Tryphon, 69 yaşında (öldü); Tryphon oğlu Domestikhos, 21 yaşında (öldü). Elveda! Diogenes kızı, Tryphon’un eşi Kale, 47 yaşında (öldü). Elveda! 3. Phronton oğlu Skamandridas, 24 yaşında (öldü). Elveda! Bu makalede ayrıca, daha önce yayımlanmış bir mezar yazıtındaki yaş okuma hatasını düzeltiyoruz (corrigendum); 4. Herakleidas oğlu Bakkhos, 23 yaşında (öldü). Elveda!


Anahtar Kelimeler


Karadeniz, Pontus, Bithynia, Zonguldak, Herakleia Pontike, Karadeniz Ereğli, Epigrafi, Yazıtlar, Philosophos

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2017.20.011

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.