GÖVEZLİ TEPESİ HÖYÜK DEMİR ÇAĞI SERAMİKLERİ

Hatice Hatice ERGÜRER

Özet


MÖ 1200’lerde Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışı ve akabinde gerçekleşen Geç Tunç Çağı’n sonlanışı, Anadolu’da Demir Çağlar olarak isimlendirilecek bir dönemin sayfalarını aralamıştır. Tunç Çağı’ndan tamamen farklı bir kültürel sürecin yaşandığı bu dönemin, dinamiklerinin anlaşılmasında seramiklerin incelenmesi yoluyla edinilecek bilgiler oldukça önemlidir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmayla, hala birçok bilinmeyene sahip Orta Anadolu Demir Çağı’na katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu çalışmada Demir Çağ özelliği gösteren seramikler evrelerine göre ayrılarak kendi dönemi içerisinde değerlendirilmiştir. Güvenilir stratigrafiye sahip yerleşimlerdeki benzer örnekler yoluyla yapılan karşılaştırmalar bölgeler arası etkileşim ve ilişkilerin anlaşılmasında yol gösterici olmuştur. Ayrıca yapılan karşılaştırmalar, seramiklerin kronolojik çerçevesinin belirlenmesi ve özellikle yerleşimdeki Erken Demir Çağ (EDÇ) seramik geleneğinin, Orta Anadolu için önerilen seramik kültür bölgelerinden hangisiyle bağlantılı olduğunun anlaşılmasında belirleyici olmuştur.

Anahtar Kelimeler


Gövezli Tepesi, Höyük, Demir Çağı, Seramik, Yüzey Araştırması

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.22.005

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.