ANADOLU’DAN ROMA CUMHURİYET DÖNEMİ’NE AİT KADIN PORTRELERİ

Suhal SAYLAN

Özet


Anadolu’da bulunmuş olan ve sayıca çok az örnekle temsil edilen Roma Cumhuriyet Dönemi portreleri içerisinde tespit edilmiş olan yedi adet kadın portresi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Roma Cumhuriyet Dönemi portreciliğinin karakteristik özelliklerini yansıtan bu portreler, Dorylaion, Nicomedia, Sinope, Smyrna ve Ephesos’ta bulunmuşlardır. Sadece, Kopenhag Müzesinde sergilenen bir örneğin buluntu yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte, müze envanter kayıtlarında İstanbul’dan satın alınmış olduğu belirtilmektedir. Anadolu’da Hellenistik geleneğin mirasçısı Anadolulu ustalar tarafından şekillendirilmiş olan bu portrelerin ne yazık ki çok azı bilimsel kazılarda bulunmuştur. Orjinal kontekstlerinden uzakta, epigrafik delillerden yoksun olarak bulunmuş bu portreler, daha once yayımlanmış olmakla birlikte, bu çalışma ile yeniden ele alınmış, daha önceki yayınlarda elde edilmiş olan sonuçlar, yeni bulgular ışığında revize edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Roma Portre, Cumhuriyet Portre, Kadın Portre, Roma Heykeltraşlığı, Anadolu

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2017.20.009

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.