GÜNEY KAFKASYA VE KARADENİZ KÜLTÜR HAVZASI’NDA AKHAİMENİD MİMARİSİ

Saba BEİKZADEH, Farshid İRAVANİ GHADİM

Özet


Akhaimenid mimarisi, artistik ve teknik özelliklerinden dolayı bu kültürün en enfes sanatıdır. Kara denizin kültürel bölgesi ve Güney Kafkasya’da yapılan yeni kazılarda Akhaimenid artistik bulgular ve mimaride Pers etkileri bulunmuştur. Bu bulguların arasında saraylar, sütunlu salonlar, kapılar ve tapınaklar vardır. Pontos ve Oluz Höyükte ki, Akhaimenid saraylarda bulunan kaideler, Sari Tepe, Gumbati, Benjamin, Qaracamirli, Samadlo, Sarikhe, Zikhiagora da bulunan başka anıtların tamamında Akhaimenid etkileri görülmüştür.
Bu yapılar yapım ve süsleme açısından bütünlük içerisindedir. Her ne kadar pek çok Akhaemenid mimari buluntu ve geniş bilimsel araştırmalar tartışılsada, önemli olan Akhaemenid devletinin mimarisinin homojen yapısının ortaya çıkartılmasıdır. Bu durum en azından çalışmamızın odağını oluşturan bölge için geçerlidir. Bu temel araştırma betimleyici-analitik yöntem kullanılarak ve dokümantasyon nicelik olarak incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Akhaimenid Mimarisi, Karadeniz Havzası, Güney Kafkasaya, Pers Stili

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2017.20.007

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.