YENİ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARIN IŞIĞINDA AVRASYALI GÖÇEBE/SAVAŞÇI TOPLUMLARIN HAYATINDA EVCİL HAYVANLARIN ROLÜ

Farshid Farshid IRAVANİ GHADİM

Özet


MÖ 4. binyılda kuzey Hazar denizi çevresinde ki düzlüklerde yerleşmiş olan göçebe hayvan yetiştiricisi insan grupları anlaşıldığı kadarı ile MÖ 2. bin yıldaki yaşanan çevresel felaketlerden kaçmak ve daha iyi otlaklar bulmak amacı ile uzun mesafeli göçler yapmak zorunda kalmışlardır. Bu göçlerin tarihi açıdan olağanüstü niteliktedirler vardır ve bir kaç yeniliği barındırırlar. Pastorik göçebeliğin genişlemesi ile, hayvan-insan etkileşiminde belli bazı değişiklikler olmaya başlamış ve hayvancılığın da gelişmesi ile ilgili kültürlerde ekonomik, sosyal ve klas sistemlerinin temelleri atımış dolayısı ile yeni sanat tarzları gözlenmeye başlamıştır. Hayatlarının göçebe karakteri göz önüne alındığında, Avrasyalı göçebe/savaşçı grupların kültürleri ile hala bazı cevaplanmamış sorular vardır. Bu çalışma, vak’a incelemelerine dayanarak, çevre şartlarının, faunanın ve hayvanların bu kültürlerin geçim sistemleri ve sanat başta olmak üzere sosyal düzen ve klas yapısı üzerinde ki etkilerini incelemeye çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler


Avrasya Göçebe Savaşçı Grupları, Çevresel Krizler, Pastoral Geçim, Çevre, Hayvan Çeşitliliği

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.22.002

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.