TEMELSİZ BİR LOKALİZASYON ÖNERİSİ OLARAK TİSMURNA-SMYRNA ÖZDEŞLİĞİ

Muammer İREÇ

Özet


Anadolu Arkeolojisi ve Hititolojinin iki öncü ismi E. Akurgal ve S. Alp Smyrna sözcüğünün bir yer adı olarak, Kültepe’de ele geçen Asurca metinlerde Tišmurna olarak geçtiğini öne sürmüşlerdir. Onlara göre zaman içerisinde -ti önekini yitirerek Smurna’ya oradan da Smyrna’ya dönüşen bu yer adı, kentin MÖ 2. binde bilindiğini göstermektedir. Bugün birçok arkeolog, kent tarihçisi, mimar tarafından kullanılan bu bilgi, bugün içinde olduğumuz internet çağından ötürü son derece yayılmış durumdadır. Fakat ses benzerliğinden hareketle kurulmuş bu eşitliğin esasında tarihsel bir karşılığı yoktur. Tišmurna Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Orta Anadolu’da yer alan bir yerleşimdir ve Hellenlerin Smyrna’sı ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu makalede, Orta Anadolu ticaret ağında küçük bir rol oynadığı Asurca metinlerden anlaşılan Tišmurna’nın lokalizasyon önerilerine kısaca değinilecek; daha sonra tarihi coğrafya ile ilgili son araştırmalar, arkeolojik veriler ve yazılı kaynaklar kullanılarak doğru bilinen bir yanlış haline gelmiş Tišmurna-Smyrna eşitliğinin geçerliliği sorgulanacaktır.


Anahtar Kelimeler


Smyrna, Tišmurna, Tarihi Coğrafya, Orta Tunç Çağı, Orta Anadolu

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2018.22.001

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.