SUNU

Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ

Özet


1998 yılında ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan Türkiye
Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi TÜBA-AR, 20.
Yaşı ile birlikte yayın periyodunu değiştirerek yılda iki
kez (Haziran - Aralık) yayınlanmaya başlandı. 20. Sayısı
ile Haziran dönemini, incelemekte olduğunuz 21. Sayısı

ile ise Aralık dönemini başarıyla tamamlayan TÜBA-
AR, yeni sistemi ile her geçen gün artan yayınlanma

talebi baskısı sonunda yayın kurulumuza gönderilen
makalelerin zamanında basılabilmesi için önemli bir
hamle yapmış bulunmaktadır. Bununla birlikte akademik
süreli yayınların bilim dünyasındaki rolünü titizlikle
takip eden editörler kurulumuz, yeni yayın politikamızın
bu süreçle de uyumlu olduğunu gözlemlemiştir.
Akademik süreli yayın dünyasındaki yenilik ve
gelişmeleri izlemek ve TÜBA-AR’ın yakın gelecekteki
yayın stratejilerini belirlemek amacıyla 2-3 Kasım
2017 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası indeks
kurumları ile ilişkilerimizden sorumlu editörümüz Yrd.
Doç.Dr. Haydar Yalçın ile birlikte Ulusal Akademik
Yayıncılık Sempozyumu’na katıldım. Ulusal Akademik
Yayıncılık Sempozyumu’nda özellikle Dergi Park
yapısı hakkında önemli bilgiler verildi. Ulusal atıf
dizini hazırlık çalışmalarının tamamlanmakta olduğu ve
Aralık ayı içerisinde lansmanının yapılacağı bildirildi.
Dergilerin yayın sıklıklarına, İngilizce öz ve anahtar
kelime uygulamalarına dikkat etmeleri gerektiği
belirtildi. İntihal konusunun altı etraflıca ve önemle
çizildi. Hakemlik kurumunun doğru ve etik kurallar
çerçevesinde yürütülmesi gerekliliğine vurgu yapılırken,
hakem formlarında mümkün olduğu kadar açık uçlu
sorularla kaliteyi ölçmeye dair soruların yer alması

gerektiği belirtildi. Özellikle Web of Science indekslerine
başvuru süreci hakkında kurumun İspanyol temsilcisi
bilgi verdi. Onaylanmayan başvurulardan sonra üç yıl
boyunca yeniden başvuru yapılamayacağı, kriterlerin
sağlandığından emin olmadan başvuru yapılmaması
gerektiği belirtildi. Makale geliş, kabul ve yayımlanma
tarihlerinin makale son kullanıcı kopyasına eklenmesi
genel prensip olarak kabul edildi. Makalelerin ham
verilerinin paylaşılması konusunda dergi editörlerinin
cesaretlendirici olması gerektiği belirtildi. Diğer yandan
açık erişim politikasının benimsenmesi gerektiği ve bu
bağlamda OpenAir ve Horizontal 2020 gibi çerçeve
programların önerdiği veri paylaşım politikalarına uygun
bir veri politikası belirlenmesi gerektiği aktarıldı.
21. Sayı sürecinde desteklerini her zaman hissettiğimiz
TÜBA Başkanı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar’a, Başkan
Danışmanı ve Danışma Kurulu üyemiz Prof. Dr. Kenan
Çağan’a, Editör, Yayın ve Danışma kurullarındaki
değerli hocalarım ile meslektaşlarıma teşekkürlerimi
sunuyorum. 21. Sayının teknik ve bürokratik işlerini
başarı ile tamamlayan Asiye Komut, Fatih Akın Özdemir,
Cansu Toprak ve Filiz Mazlum’a çok teşekkür ederim.
Arkeolojik kazıların sonsuza kadar devam etmesi dileği
ile.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.