YENİ BULGULAR IŞIĞINDA İSTANBUL ÖNTARİHİ

Şevket DÖNMEZ

Özet


İstanbul’da son yıllarda artan arkeolojik araştırmalara doğru orantılı olarak Tarihöncesi ve Öntarih kültürel sürecine ilişkin bilgilerimiz de daha belirgin hale gelmektedir. Kentte yerleşimin ilk olarak Neolitik Dönem’de başladığı, yer değiştirmeler ya da farklı yerleşmeler temelinde kesintisiz bir şekilde Eski Yunan Kolonizasyon dönemine değin sürdüğü anlaşılmaktadır. Buna karşın Sultanahmet Eski Cezaevi, Yenikapı ve Beşiktaş gibi önemli kazılarda, “İstanbul’un Resmi Antik Tarihi” algılatılmaya çalışılan “Byzas – Megaralılar – Byzantion – MÖ 669/658” kurgusunu destekleyen hiçbir bulgu ele geçmemiştir. Aksine, Erken Demir Çağı’nda Thrak varlığı ile ilgili bulgular Sultanahmet – Ayasofya düzlüğünün yanısıra, Beşiktaş’ta da belirmeye başlamıştır. Güncel bulguların yansıra kimi eski kazıların bulgularının da değerlendirildiği bu çalışmada, İstanbul’da Byzantion öncesi yerel halklara ait bir Demir Çağı yerleşmesi olabileceği hususu tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


İstanbul, Öntarih, Tarihi Yarımada, Thrakion, Byzantion

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2017.21.005

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.