DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE KARAZ-ERKEN TRANSKAFKASYA KÜLTÜRÜ’NE AİT YENİ BİR YERLEŞİM: ALUCRA-GAVUR KALESİ, GİRESUN

Salih KAYMAKÇI

Özet


Karaz Kültürü Geç Kalkolitik Çağ ve Erken Tunç Çağı boyunca Transkafkasya, Azerbaycan ve Kuzeybatı İran’ı da içine alan bölgede etkili olan bir kültür olmuştur. Bu kültür aynı zamanda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bir bölümünün içinde bulunduğu Karadeniz dağlarına kadar yayılım göstermiştir. Erken Transkafkasya kültürü olarak tanımlanan ve terminolojisi hakkında birçok teklif yapılan Karaz Kültürü, Kura-Aras Kültürü olarak da isimlendirilmiştir. Suriye-Filistin’de Erken Tunç Çağı’ndan Orta Tunç Çağı’na geçiş aşamasında görülen bu kültür keramiğinin, bir halk hareketi sonunda veya yabancı bir kültüre bağlı olarak bölgeye yayıldığı düşünülmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi- Giresun- Alucra sınırları içerisinde bulunan Gavur Kalesi Yerleşimi’nin Karaz Kültürü Keramiği’nin etki alanı içerisinde olduğu düşüncesindeyiz. Bölgede devam eden arkeolojik yüzey araştırmaları sonuçlarının Karaz Kültürü’nün yayılım alanı ile ilgili ilerleyen zamanlarda daha kesin sonuçlar vereceği kanısındayız.


Anahtar Kelimeler


Doğu Karadeniz, Giresun, Alucra, Karaz Kültürü, Erken Trankafkasya, Erken Tunç Çağı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2017.21.002

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.