ESKİ ROMA UYGARLIĞI VE HEYKEL: YAĞMA – KOLEKSİYONCULUK

Özgür TURAK

Özet


MÖ 753’den MS 476’ya kadar Akdeniz’in politik ve kültürel lideri olan Roma uygarlığının görkemli eserleri köklü kültürlerin sanatları ile yoğrularak evrilmiştir. Roma Sanatı içinde heykel ön plana çıkmıştır. Roma Cumhuriyet Dönemi, Romalıların Yunanlar ile karşılaştığı ve onların heykel sanatını tanıdıkları zaman dilimidir. Romalıların Yunan heykelini ilk zamanlarda yağma malzemesi ve değerli bir meta olarak gördüğü ve bu görüşün koleksiyonculuğu ortaya çıkardığı saptanmıştır. Romalı muhafazakarların başlangıçta yağmacılığa karşı çıktığı anlaşılmaktadır. Ancak ilerleyen yıllarda yağmanın ivme kazandığı ve elde edilen Yunan eserlerinin Romalılar için bir statü simgesi olmasıyla da koleksiyonculuğun yaygınlaştığı görülmektedir. Bu konuda en önemli kaynakları kuşkusuz antik yazarların aktardıkları oluşturmaktadır. Bu kaynaklardan, birçok Romalı aristokratın yanı sıra Romalı devlet adamı, hatip ve filozof Cicero’nun önemli bir koleksiyoner olduğunu öğreniyoruz. Cicero’nun, tuttuğu sanat simsarı ile olan yazışmaları, koleksiyonerliğin ne derece profesyonel yapıldığını ortaya koyar. Kent Roma’nın tüm bu gelişmelere paralel olarak MÖ 1.yüzyılın sonunda bir heykeltıraşi merkezi haline geldiği söylenebilir. Romalıların heykeli Yunan ile birlikte tanıdığını söylemek doğru değildir. Roma heykeli Etrüsk ve yerel İtalik halkların sanatlarını, Yunan sanatı ile birlikte erittiği potanın ürünü olmuştur

Anahtar Kelimeler


Roma Heykeli, Yunan Heykeli, Yağma, Koleksiyonculuk, Antik Kaynaklar

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2017.21.007

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.