SİNOPE’DEN HELLENİSTİK DÖNEME AİT İKİ MEZAR STELİ

Suhal SAĞLAN, Fatma BAĞDATLI ÇAM

Özet


Güney Karadeniz kıyı şeridinin merkezinde, Anadolu’nun en kuzey noktası olan Sinop Burnu üzerinde yer alan Sinope antik kenti (modern Sinop), bir Miletos kolonisi olarak kurulmuştur. Kentte, Arkaik Dönem’den itibaren kesintisiz olarak stel üretiminin varlığını, Sinop Arkeoloji Müzesinin zengin stel koleksiyonu açıkça göstermektedir. Ne yazık ki Sinope stelleri, Geç Arkaik ve Klasik Dönemlere tarihlenen erken örnekler dışında henüz yayınlanmamıştır. Bu çalışmanın konusunu, Sinop ve çevresinde bulunmuş, Hellenistik Dönem’e ait iki mezar steli oluşturmaktadır. Steller, korunabilen yazıtlarına göre, Sabeinos ve Straton(?) stelleri olarak adlandırılmıştır. Naiskoslu stel grubunda yer alan stellerin üzerinde “dexiosis” sahnesi yer almaktadır. Her iki stelde de iki figürlü kompozisyon tercih edilmiştir. Straton(?) Steli’nde, buna ilaveten, kadın figürünün yanında küçük boyutlu bir hizmetçi figürü de eklenmiştir. Stellerin sahne kısmındaki kompozisyonlar ve figürler incelendiğinde, işçilik ve stil özellikleri açısından, iki stelin aynı usta tarafından olmasa da yakın dönemlerde, aynı atölyede üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Sabeinos ve Straton(?) stelleri üzerinde, stil ve konu olarak her ne kadar Smyrna stellerinin etkisi yoğun olsa da, işçilik ve stil özellikleri açısından Byzantion stelleri ile daha yakın ilişkiler kurulabilir. Stilistik karşılaştırmalar ışığında, Sabeinos Steli’nin MÖ 2. yüzyılın ilk yarısında, Straton(?) Steli’nin de MÖ 2. yüzyıl ortalarından önce yapılmış olması gerekir

Anahtar Kelimeler


Sinop, Sinop Müzesi, Hellenistik Stel, Mezar Steli, Naiskos, Dexiosis, Karadeniz

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2017.21.006

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.