ORTA KALKOLİTİK DÖNEMDE ORTA TOROSLARIN KUZEYİ DAĞLIK ALAN İLE BATI KAPADOKYA ARASINDAKİ OLASI BAĞLANTILAR (MÖ 6-5. BİNYILLAR)

Abdullah HACAR

Özet


Batı Kapadokya’da Orta Kalkolitik Çağ’a yönelik değişik uzmanlarca son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalardan elde edilen veriler birleştirildiğinde oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Son olarak Aslıhan Yener başkanlığında, 1987-1996 yıllarında, bölgenin güneyinde Orta Torosların kuzeyindeki dağlık alanlarda yapılan yüzey araştırması ve Kestel maden ocağı kazısı buluntularının tekrar değerlendirilmesi, büyük resmin daha net anlaşılmasına olanak sağlamıştır. OKÇ’nin kültür özellikleri, Batı Kapadokya’da yer alan Güvercinkayası I-II, Köşk Höyük I dışında, Karaman yöresindeki Canhasan I 2A/B ve güneyde Akdeniz bölgesindeki Mersin-Yumuktepe XVI. tabakalarından iyi bilinmektedir. Bu dönemin tüm buluntuları, yerleşim alanlarının seçiminde, mimari ve çanak çömlek üretiminde belli standartları olan, ürün depolamaya ve bu ürünü korumaya önem veren, kültürel ve belki de siyasal olarak birbirine bağlı bir toplumsal yapıyı işaret etmektedir. Orta Torosların kuzeyindeki dağlık alanlarda rastlanan çağdaş malzeme ise dönemin toplumsal yapısının tahminlerin ötesinde, daha karmaşık bir örgütlenmeye sahip olabileceğini göstermektedir. Buluntu alanlarından biri olan Kestel maden ocağı ile yakınındaki iki yerleşme, Anadolu’nun bu bölgesinde OKÇ toplumlarının artı ürünü işlevsel olarak kullandıklarının ve buna bağlı olarak da besin üretimi dışında uzmanlaşmaya imkan sağlayan bir sistemi oluşturduklarının kanıtı olabilir.

Anahtar Kelimeler


Kestel Madeni, Çardacık-Karatepeler, Mahmatlı-Boztepe, Orta Torosların Kuzeyi, Batı Kapadokya, Orta Kalkolitik Dönem

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2017.21.001

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.