PAMPHYLİA’DAN YENİ BİR YAPI ÖRNEĞİ: NEKTAREİON

Nazlı YILDIRIM

Özet


Lyrbe Agorası’nın güneydoğu ucunda yer alan yarı-dairesel planlı yapı bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu yapının güneydeki büyük kapısı üzerinde yer alan yazıt yardımıyla yapının nektareion (νεκταρειον) olarak adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Antik Dönem’de nektareion olarak adlandırılmış bir yapının başka herhangi bir örneği ne epigrafik ne de arkeolojik verilerle bugüne kadar tespit edilebilmiştir ancak mevcut veriler ilk örneğin Lyrbe’de bulunmuş olabileceğinin ipuçlarını vermektedir. Yapının işlevi konusunda kesin bir bilgi olmasa da var olan arkeolojik ve epigrafik tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde nektareion olarak adlandırılan bu yapının, Tanrı Dionysos ile ilgili tören ya da içki ayinlerinde kullanılmış özel bir toplantı yapısı olabileceği düşüncesi güçlenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Pamphylia, Lyrbe, Nektareion, Dionysos, Kamu Yapıları

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2016.0014

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.