MİLETOS’TAN DÖRT PİŞMİŞ TOPRAK ADAK LEVHASI

Ünal DEMİRER

Özet


Miletos antik kentinde Milet Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılan bir mezar kurtarma kazısında, Anadolu’da tapınım görmüş bir heros kültüne ait pişmiş toprak adak levhaları bulunmuştur. Başka kentlerde mezar kontekstleri dışında, örneğin kutsal alanlar yakınında adak sunusu olarak bulunmuş olan pişmiş toprak levhaların benzerleri, Miletos’ta geçmiş yıllardaki kazılarda yine mezarlarda ele geçmiştir. Ritüelleri tam olarak bilinmeyen bu kültün Trakya, Troas, Aeolis ve İonia’yı kapsayacak şekilde Doğu Ege kıyıları boyunca yayılmış olduğu benzer buluntulardan anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, dört yeni buluntu yardımıyla öncül araştırmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Miletos, Heros Kültü, Pişmiş Toprak, Adak Levhaları

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2016.0013

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.