GEÇ TUNÇ ÇAĞI’NDA BATI ANADOLU’DA TEKSTİL ÜRETİMİ: ÇİNE-TEPECİK HÖYÜĞÜ TEZGAH AĞIRLIKLARI

Derya YILMAZ

Özet


Aydın ili Çine ilçesinde bulunan Tepecik Höyüğü Geç Tunç Çağı tabakalarında ele geçirilen çeşitli dokuma aletleri Anadolu dokumacılık tarihi bakımından önemli veriler sunmaktadır. Bu çalışmada pişmiş ve pişmemiş topraktan üretilmiş, çeşitli tiplerdeki tezgah ağırlıkları tipolojik ve teknolojik bakımdan değerlendirilmiştir. Ayrıca Anadolu, Ege Dünyası ve Önasya’dan çeşitli buluntu yerlerindeki benzer örneklerle karşılaştırmalar yapılarak dağılım alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Kültürel ilişkiler bakımından incelenen farklı tip tezgah ağırlıklarının aynı dönemde bir arada kullanılmasının nedenleri üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak 4 farklı tip ile temsil edilen dokuma tezgah ağırlıkları, yerli Batı Anadolulu tiplerin yanında, bir taraftan Hitit kültür bölgesinden tanınan hilal biçimli tezgah ağırlıkları ve diğer taraftan Ege Dünyası’ndan Doğu Akdeniz’e kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılan pişmemiş topraktan yapılmış silindir biçimli tezgah ağırlıkları; Çine-Tepecik Höyüğü’nün Geç Tunç Çağı Anadolu’sunda bölgeler arası ilişkileri etkin olan önemli bir merkez olduğunu kanıtlamaktadır. Tezgah ağırlıklarının sayısı göz önüne alındığında tekstil üretiminin endüstriyel boyutlarda olmadığı, daha çok halkın ihtiyacına yönelik yerel karakterde olduğu anlaşılmaktadır. Çeşitli ağırlık ve şekillere sahip tezgah ağırlıkları, farklı türde kumaşların üretildiğini kanıtlamaktadır. Bu durum Çine Tepecik Höyüğü sakinlerinin, dokumacılıkta geleneksel teknolojiyle beraber yeni teknolojileri de kullandığını göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Dokumacılık. Geç Tunç Çağı. Batı Anadolu. Tezgah Ağırlığı. Çine-Tepecik Höyüğü

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2016.0006

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.