BAYRAKLI/SMYRNA MAKARALARI VE EGE ARKEOLOJİSİNDEKİ YERİ

Aylin Ü. ERDEM

Özet


Son yıllarda Ege dünyasındaki araştırmalarla ön plana çıkmaya başlayan pişmiş toprak makaraların Neolitik Dönem’den itibaren varolduğu ve özellikle de MÖ 2. binyıl boyunca yaygın olarak kullanıldığı dikkati çeker. Eldeki arkeolojik veriler ışığında, bilim adamları bu objelerin dokumacılıkta kullanıldığı konusunda hemfikirdir. Ege dünyasında birçok merkezde tespit edilmesine rağmen, Batı Anadolu’daki yayılım alanı sadece birkaç yerleşim yeriyle sınırlıdır. Bu çalışmada, Bayraklı’da bulunan makaralar değerlendirilerek, Batı Anadolu’daki yayılım haritasına yeni bir merkez daha eklenmiştir. Ayrıca tarihsel süreç ve tipoloji açısından Bayraklı makaralarının, Ege dünyası ve diğer Batı Anadolu merkezleriyle tutarlı bir bütünlük sergilediği ortaya konmuştur.


Anahtar Kelimeler


Pişmiş Toprak Makaralar, Dokumacılık, Bayraklı/Smyrna, Ege Prehistoryası, M.Ö. 2. Binyıl

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2016.0004

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.