MÖ III. BİN YILIN İKİNCİ YARISINDA MEZRAA HÖYÜK’TE AÇIĞA ÇIKAN İKİ YAPI

Derya YALÇIKLI

Özet


Türkiye-Suriye sınırının kuzeyinde, Fırat nehrinin doğu yakasında Karkamış Barajı etki alanında kalan Mezraa Höyük, Şanlıurfa ili, Birecik ilçesinin güneyinde yer alır. Mezraa Höyük’ün Tepe alanında Ortaçağ mimari tabakaları tarafından tahribata uğramış olan iki yapıya ait kalıntılar açığa çıkarılmıştır. MÖ III. Bin yılın sonuna (Erken Tunç Çağı III/IVA) tarihlenen bu yapıların ani gelişen bir felaketle son bulduğu ve onarılmayarak terk edildiği saptanmıştır. Yapıların konumu, mimarideki planlama ve inşaat tekniği ile yapılardan ele geçen mühürler ve seramik buluntular, Mezraa Höyük’ün tepe üzerinde yer alan yapılarının bu bölgenin veya merkezin yöneticisine ait bir yapı topluluğu olabileceğini düşündürmektedir. Bu veriler, bu dönemde Mezraa Höyük’te zengin bir yönetici sınıfının varlığını ve bölgede başlayan sosyal değişikliklerin ilk işaretlerinden birini oluşturmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Erken Tunç Çağı, Anadolu, Suriye, Fırat Nehri, Mühür, Seramik

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2016.0002

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.