PREHİSTORİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE ANA İLETİŞİM YOLLARININ SÜREKLİLİĞİ ÜZERİNE

Barbora WEISSOVA, Peter PAVÚK

Özet


Elimizdeki araştırman, İznik Gölü (Ascania Lacus) çevresindeki yolların sürekliliğini ana iletişim yöntemi olarak, art zamanlı bir perspektif içinde prehistorik dönemden günümüze ele almaktadır. Tüm probleme iki seviyede yaklaşılmıştır. Mikro bölgesel anlamda İznik Gölü’nün doğu kıyıları ele alınırken, makro bölgesel yönden de tüm kıyı hattı, Kuzey ve Güney dağ yamaçlarındaki merkezler ile birlikte ele alınarak incelenir. Yerleşim modelleri, antik yazarlar yanında mil taşları ve köprüler ve/veya bunların varlığına işaret eden yolların kalıntıları ile seçilmiş olan dönemlerin mekan zamansal analizi yapılmıştır. Bu şekilde yolların en olası rotaları belirlenmiştir. The Least Coast Path Analysis yöntemi gerektiğinde, özellikle de dağ yollarının rotalarını belirlemede kullanılmıştır. İki yaklaşım da karşılaştırılmış ve gözlemlenebilen modeller tartışılmıştır. Esasen, yolların yüksek sürekliliği, Erken Tunç Çağ’ından günümüze uzanan süreç içinde gözlemlenebilir.


Anahtar Kelimeler


Küçük Asya, Bithynia, İznik Gölü (Ascania Lacus), İznik (Nicaea), Yollar; “Hac Yolu”

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2016.0001

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.