HADRİANOPOLİS: TRAKYA'DA BİR KALEKENT

Şahin YILDIRIM

Özet


Antik kaynaklara göre; MÖ 1. binyıldaki göçlerle bu bölgeye gelen Trak kavimlerinden birisi olan Odrysler tarafından Uscudama, Odrysia veya Oreistias adıyla anılan ilk yerleşim yeri kurulmuştur. Bu ilk yerleşim, Meriç, Arda ve Tunca ırmaklarının kesiştiği, bereketli toprakların üzerinde bulunmaktadır. Avrupa'dan Anadolu'ya gelen önemli yolların odağındaki bir kavşak durumunda olan bu kent, Helen kültürünün etkisi altına girmiş ve özellikle de Roma İmparatorluğu'nun etkisiyle, sikkeler üzerinde tasvir edilen anıtsal boyutlardaki önemli yapılarıyla, adından söz edilen güçlü bir kent kimliği kazanmıştır. Şehrin önemi, MS 123-124 yıllarında Roma İmparatoru Hadrianus'un Doğu seyahati sırasında buraya gelişiyle birlikte artmış ve kentin adı da İmparator 'un adına izafeten Hadrianopolis olarak değiştirilmiştir. İmparator Hadrianus'un kente castrum planlı büyük bir kale yaptırdığı birçok tarihi kaynak tarafından aktarılmaktadır. Ancak bu kaleden günümüze gelen kalıntılar oldukça sınırlıdır. Bu çalışma Hadrianopolis kentinde bulunan antik dönem yapılarının izlerini sürmeyi amaçlamaktadır. Özellikle İmparator Hadrianus'un kent için yaptırdığı castrum planlı kalenin yapısal bir analizi oluşturulmaya çalışılmıştır. Kentin kalekent için oluşturulmuş planı, yolları, kuleleri, kapıları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Trakya, Odrys, Hadrianopolis, Edirne, Castrum

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2015.0010

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.