PISIDIA APOLLONIASI'NDAN VIA SEBASTE'YE AİT YENİ BİR MİL TAŞI

Asuman COŞKUN ABUAGLA

Özet


Makalede Kuzey Pisidya bölgesindeki Apollonia antik kentinin yakınlarında bulunan yeni bir mil taşı tanıtılmaktadır. Bu mil taşından Via Sebaste'nin kuzey bölümünün İmparator Elagabalus Dönemi'nde onarıldığı anlaşılmaktadır Via Sebaste üzerinde 198 yılında da geniş kapsamlı yenileme faaliyetleri gerçekleşmiştir. Aynı güzergâhın yaklaşık yirmi yıl aralıkla tekrar onarılması, bu yolun söz konusu zaman diliminde yoğun bir biçimde kullanıldığını, yolun yirmi yıl gibi kısa bir sürede bozulması da bu yol hattının yoğun bir trafiğe maruz kaldığını kanıtlamaktadır. Bu yoğun trafik, Septimius Severus ve oğlu Caracalla'nın düzenlediği Parth Seferleri ile ilişkili olmalıdır. Başka belgeler yardımıyla Parth Seferleri sırasında ordu birimlerinin Küçük Asya'da çeşitli güzergâhlar kullandıkları ve bu güzergâhlar arasında Via Sebaste'nin de bulunduğu anlaşılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Via Sebaste, Apollonia, Yol Onarım Faaliyetleri, Septimius Severus, Parth Savaşları, Elagaba-lus, Mil Taşı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.2015.0009

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.