Aşıklı Höyüğün Taş Alet Endüstrisinin Teknolojik Ön Araştırması

Frederic ABBES, Nur BALKAN-ATLI, Didier BINDER, Marie-Claire CAUVIN

Özet


İç Anadolu obsidieninîn Çanak Çömleksiz Neolitik DönemdeYakın Doğu'da geniş bir dağılım gösterdiği bilinmektedir. İç Anadolu da bu döneme ait en kapsamlı olarak kazılmış yerleşme ise Aşıkh Höyük'tür ve bu yerleşmede obsidien en önemli buluntu topluluklarından bîrini oluşturmaktadır. Aşıklı Höyük obsidien endüstrisi tipolojik incelemenin yamsıı-a teknolojik inlemeye tabii tutulmuş ve bu endüstrinin üı-etim zinciri ortaya çıkarılmıştır. Yerleşmeye ham bloklar veya tabletler durumunda getirilen obsidien amaçlanan dilgilerin üretimi için yerleşmede yongalanınıştır. Yerleşmede yongalanması sayesinde tüm üretim artıklarının yardımıyla bu üretim zincirinin tüm aşamaları kurulabilmiştir. Aşağıdaki yazı bu üretim zincirinin kurulma yöntemini ve Aşıkh Höyük obsidien endüstrisinin teknolojik yönünü incelemektedir.

Anahtar Kelimeler


Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem, Aşıklı Höyük, İç Anadolu, Obsidien, Yontma Taş Teknolojisi, Üretim Zinciri.DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.1999.0008

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.