Yali (Nissiros) da Arkeolojik: ve Arkeometrîk Araştırmalar

Adamantios SAMPSON, Ioannia LIRITZIS

Özet


Yali adası Kos île Nissh-os arasında yer alır ve jeolojik olm ak bu bölgedeki değişik volkanik merkezlerden kaynaklanan volkan katmanlarından oluşmuştur. Burada yapılan sistemli yüzey araştırmaları ve kazılar adanın güney batı kesiminde yoğ un Neolitik yerleşmelerin varlığını ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda yürütülen etnoaıkeoiojik araştırmalar adanın g üney doğusunda sürdürülmüştür. Arkeometrîk araştırmalar M.Ö. S.binin ortalarında Yali - NÎSBİTOB volkan merkezinin etkin olduğunu ve tufraların civardaki adalarda biriktiğini kanıtlamıştır (Kos. Rodos. Tilos). Volkanik kalıntıların TL (teımoluıniııesans) tarihiemesi Yaii'de en son volkan patlamasının M Ö. S. bin süresinde meydana geldiğini kanıtlamıştır.

Anahtar Kelimeler


Yali lefraları, Radioisotoplar, Neolitik Devir, Madencilik, Etnoarkeoloji

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.1999.0007

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.