Geçmiş Dönemlerin Doğal Çevre Ortamı ve Arazi Kullanım Düzenlerinin Yorumlaması: Arkeolojik İçerik açısından Tohumlar ve Kömür

Naomi F. MILLER

Özet


Gordion'daki yerleşim dolgusundan ve yanmış binalardan elde edilen geçmiş zamana ait bitki kalıntıları. Son Tunç Çağ ından nispeten yakın zamanlaıa kadar bölgenin orman örtüsünde ardıç, meşe ve çam ağaçlarının hakim olduğunu göstermiştir. Böyle olmasına mğmen, ormanlık alan azaldıkça ormanın bileşimi de değişmiştir. Bu donemin başlaı-mda yakacak olarak beliren aı-dıç ağacı, sonlarına doğru büyük ölçüde yok olur. Sadece önemli bir yapı malzemesi olaıak kullanımı sürer. Meşe ağacının yakacak olarak kullamması ise ters bir örnekleme gösterir ve zaman içinde önemi artar fakat bu bölgede ya pı işlerinde hiçbir zaman kullanılmamıştır.

Anahtar Kelimeler


Gordion, Çevre, Bitki Örtüsü, Arkeolojik İçerik, Son Tunç Çağı

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.1999.0002

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.