Holosen 'de Anadolu'nun İklim Türleri: Arkeokîimatîk Modellerle Yapılan Kurgulama

Reid A. BRYSON, Robert U. BRYSON

Özet


Yenilerde gelişen makrofizik Paleolitik iklim örnekleme yöntemlerinin kullanımı sayesinde bugün artık belirli yerleşme modellerinde çeşitli iklim öğelerinin (yağış. ısı. buharlaşmanın yeterliliği v.s. gibi) aylık dağılımlarını 14 C yılıyla M. Ö. 14 000 yılma kadın- 200 yıllık aralıklarla götürmek mümkündür. Yaklaşım, bu parametrelere zaman ve mekân içinde kuvvetli değerlendirmeler getirme ve kültürel dinamiklerin biçimlenmesinde çevresei değişimlerin rolünün incelenmesine ayrılan geçici çözümleri sağlama avantajına sahiptir Bu melodin zaman ve mekân içinde geı-çekleştîrilen bölünmenin arkeolojik soıgıtlamayu uygun olmasından dolayı bu metodu "Geçmiş dönemlerin İklim bilimi" diye adlandırıyoruz.
Bu tipteki çeşitli bireysel modeller, sözü geçen metodu tanıtmak için ortaya konmuştur ve Anadolu'nun önemli yerleşmelerinin Holosen 'deki kayda değer iklim değişikliklerine ışık tutmaktadır. Bölgenin tümüne yayılan yaklaşık 60 yerleşme yerine ait model sonuçları birleştirilerek 100 km3 lik bir alanda mekân çözümleri ile çevre halitaları ortaya çıkarılmıştır Bu halitalar, bölgenin iklimsel tarihinin coğrafi olarak bir bütünlük göstermediğini ispat etmiştir. Topografik olarak dağlık olan ve modem iklimde çok çeşitlilik gösteren bu yerde alman sonuç, bir sürpriz oluşturmamaktadır.


Anahtar Kelimeler


Paleolitik dönem iklimi, Belirgin yerleşme modelleri, Paleolitik dönem iklim haritaları, Anadolu, Arkeoklimatoloji

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaar.1999.0001

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.